Rosenkrans med biskop Erik Varden

Foto: Oliver Neale

Rosenkransen er en hjelp til å be. Den kan ha ulike utforminger og være helt enkel eller forseggjort, av billig eller dyrt materiale. Den består av et kors og en krans av perler. Kransen er delt i fem ledd. Leddene har ti perler, og mellom leddene er det én stor perle.

Ved korset ber vi trosbekjennelsen, på de store perlene Fader vår og på de små, Hill deg, Maria.

Mens vi ber bønnene tenker vi på Jesus og Maria – på ting som hendte dem. Disse hendelsene kaller vi mysterier, og vi ber ti Hill deg, Maria for hvert mysterium

Rosenkransbønnen hjelper oss til å bli bedre kjent med Jesus og Maria. Når vi ber bønnene og tenker på mysteriene, er vi sammen med dem. Da spiller det ingen rolle hvor vi er: i kirken eller hjemme, på bussen eller på tur. Uansett hvor vi er, kan vi ha rosenkransen i hånden eller i lommen. Hver gang vi ber den, vokser vennskapet vårt med Jesus og Maria.

Biskop Erik Varden OCSO av Trondheim Stift leder oss gjennom de forskjellige mysteriene