Nyheter

Misjon2030

Misjon2030 – åpningskonferanse Misjon 2030 er et initiativ som vil bidra til nyevangelisering av vårt land fremover mot tusenårsjubileet for slaget på Stiklestad.Misjon2030 lanseres med

Les mer >>
Et atten uker-gammelt foster i en illustrasjon fra www.preglife.com.

OM FORSLAG TIL NY ABORTLOV

Et atten uker-gammelt foster i en illustrasjon fra www.preglife.com. Abortutvalget oppnevnt av den norske regjering har fremlagt forslag til ny abortlov. Norsk katolsk bisperåd oppfatter

Les mer >>

Juletrefest i Trondheim

Lørdag 6. januar ble det arrangert juletrefest for barna i St. Olav katolske Domsogn i Trondheim. Festlighetene inkluderte et spesielt besøk fra de tre kongene

Les mer >>