MENIGHETER I TRONDHEIM STIFT

Stiftet omfatter Trøndelag fylke og Møre og Romsdal fylke, med unntak av området Hornindal i Volda kommune i Møre og Romsdal fylke, og området Innset i Rennebu kommune i Trøndelag fylke. 56.371 km². Befolkningsstatistikk. Stiftets historie – Overhyrder. Stiftets historie – år for år.

I stiftet har vi 5 menigheter fordelt i Trøndelag og Møre og Romsdal fylke. Fra vest har vi Vår Frue Kirke i Ålesund, St. Sunniva menighet i Molde, St. Eystein menighet i Kristiansund, St. Olav Domkirke i Trondheim og St. Torfinn menighet i Levanger. 

Menigheter i stiftet

Vår Frue menighet i Ålesund startet først i 1954 hvor det ble innredet et kapell i et privat hus. Kirken innviet 5. juni 1960 med 45 medlemmer.
St. Sunniva kirke er en katolsk kirke i Molde. Menigheten ble opprettet i 1923, mens selve kirkebygningen ble innviet i 1957.
St. Eystein menighet ble opprettet i 1934. Det var først et kapell i Kristiansund som ble først åpnet 15. desember 1932, og St. Eystein kirke ble vigslet 25. mai 1958.
St. Olav menighet i Trondheim ble først opprettet 23. februar 1902. Før det, var Jesu hjerte menighet i Trondheim opprettet i 1872, og ble sammenslått med St Olav i 1929.
St. Torfinn menighet i Levanger ble opprettet i 1965. Denne menigheten tar også vare på Olavskapellet på Stiklestad.

Klostre i stiftet

Tautra Mariakloster er et katolsk kvinnekloster på øya Tautra i Trondheimsfjorden. Nonnene i klosteret tilhører cistercienserordenen, trappistordenen. Klosteret ligger ikke langt fra ruinene av det middelalderske Tautra kloster, som var hjem til munker fra samme orden.
Munkeby mariakloster ble grunnlagt 14. september 2009 og er et katolsk mannlig kloster ved Levanger. Brødrene i klostertet tilhører cistercienserordenen, trappistordenen. De er mest kjent for deres lokalproduserte munkeby ost.
Birgittaklosteret på Tiller i Trondheim kom først i 1998 i et lokale nær Heimdal, og flyttet i august 2009 til nye lokaler på Tiller i Trondheim. Klosteret er et katolsk nonnekloster tilknyttet birgittinerordenen. Birgittaklosteret befinner seg ca. 10 km sør for Trondheim sentrum, nær Tiller kirke.
Jesu Hjerte-prestene er en kongregasjon som ble stiftet 28. juni 1878. Deres hovedaktiviteter består av misjonsarbeid, utdannelse, rådgivningstjenester og arbeid for sosial rettferdighet.