Kunngjøring

p. Ole Martin til Trondheim stift

P. Ole Martin Stamnestrø  (bildet) utnevnes til Biskoppelig Vikar for Synodalitet i Trondheim stift i 75% stilling f.o.m. 1. oktober 2023. Utnevnelsen gjelder for ett år. Han fortsetter som stiftskapellan i Oslo katolske bispedømme i 25% stilling.

Martha Skretteberg slutter i Caritas Norge

Med virkning fra 1. desember 2023 fratrer Martha Rubiano Skretteberg sin stilling som generalsekretær i Caritas Norge. Hun går til en ny jobb for å arbeide globalt med bevaring av regnskogen, klima og migrasjon gjennom det internasjonale Caritas-nettverket – verdens nest største humanitære aktør. Foto: Caritas Norge «Det er en spesiell dag for Caritas. Mange …

Martha Skretteberg slutter i Caritas Norge Les mer »

Brev fra biskop Erik til Tromsø stift

Kjære troende i Tromsø stift, Jeg er glad for å kunne hilse dere denne søndagen, på den Herrens dag som forankrer vårt katolske fellesskap i troen på Vårherres oppstandelse fra de døde! Som dere vet, har Den hellige Stol utnevnt meg til apostolisk administrator for Tromsø stift nå som Biskop Berislav av helbredsgrunner er løst …

Brev fra biskop Erik til Tromsø stift Les mer »

Olsok-foredrag om åndelig brytningstid

Bildetekst: – Hellig Olav levde i en åndelig brytningstid som vi kan gjenfinne i litteraturen fra hans tid. Det norrøne gudediktet Voluspå ser ut til å være et langt mer kristent kvad enn tidligere antatt – og det kristne diktet Geisli om Hellig Olav har mange førkristne element, forteller årets Olsok-foredragsholder Knut Ødegård.Foto: Anna-Julia Granberg …

Olsok-foredrag om åndelig brytningstid Les mer »

Den katolske kirkes nasjonale feiring av Olav den hellige | Program

English translation Deutsche Übersetzung Velkommen til Den nasjonale olsokfeiringen i Trondheim! Olsokfeiringen er en årlig begivenhet som hedrer Olav den hellige, Norges nasjonalhelgen, og markerer en viktig del av norsk kulturarv og historie. Olsokfeiringen bringer sammen pilegrimer og troende fra hele landet for å delta i feiringen. I 2023 er vi glade for å presentere …

Den katolske kirkes nasjonale feiring av Olav den hellige | Program Les mer »

Kunngjøring fra Trondheim stift

Biskop Erik Varden kunngjør følgende om utnevnelser og forflytninger i Trondheim stift: Alle utnevnelsene og forflytningene gjelder fra 1. september 2023 med mindre det er nevnt noe annet.   P. Jose Benedito De Moraes Machado – utnevnes som stiftskapellan, og skal hovedsakelig tjenestegjøre i St. Olav domsogn i Trondheim  P. Michael Fuh – utnevnes som stiftskapellan, …

Kunngjøring fra Trondheim stift Les mer »

Programm zur Feier des heiligen Olav – Olsok 2023 in Trondheim

Herzlich willkommen zur nationalen Olavsfeier in Trondheim! Die katholische Kirche in Norwegen feiert jedes Jahr am 29. Juli Olsok und gedenkt dabei nicht nur des wichtigsten Heiligen, sondern auch eines bedeutenden Teils der Glaubens- und Kulturgeschichte des Landes. Olsok bringt Pilger aus ganz Norwegen und darüber hinaus zusammen. Wir freuen uns, 2023 ein abwechslungsreiches und …

Programm zur Feier des heiligen Olav – Olsok 2023 in Trondheim Les mer »

The national celebration of St. Olav in Trondheim – Olsok 2023

Welcome to the national celebration of St. Olav in Trondheim. The Catholic Church in Norway honours the feast day of its patron saint with an annual festivity. Remembering the roots of Norwegian faith and culture, these days bring together pilgrims and believers from all over the country and from abroad. We can offer a programme …

The national celebration of St. Olav in Trondheim – Olsok 2023 Les mer »