Dette er enda en ny test

Biskop Erik Vardens nye bok er motgiften mot angst og en turbulent verden.  Tekst: Linda Therese Utstøl FORBILDE: Munkens liv kanhjelpe alle mennesker å finne et praktisk ogåndelig kompass. Bilde: Bloomsbury Publishing  Onsdag 26. januar møtes biskop Erik Varden og Sarah Coakley for å snakke om hans nye bok «Entering the Twofold Mystery». Coakley er teolog, religionsfilosof og anglikansk prest, …

Dette er enda en ny test Les mer »