MNGUYEN

Dette er enda en ny test

Biskop Erik Vardens nye bok er motgiften mot angst og en turbulent verden.  Tekst: Linda Therese Utstøl FORBILDE: Munkens liv kanhjelpe alle mennesker å finne et praktisk ogåndelig kompass. Bilde: Bloomsbury Publishing  Onsdag 26. januar møtes biskop Erik Varden og Sarah Coakley for å snakke om hans nye bok «Entering the Twofold Mystery». Coakley er teolog, religionsfilosof og anglikansk prest, …

Dette er enda en ny test Les mer »

Dette er en test

Erik Varden, den nyutnevnte katolske biskop-prelaten til Trondheim stift,  har utgitt sin bok The Shattering of Loneliness (2018) på norsk på St. Olav forlag med tittelen Lengsel er mitt vesen. Om ensomhet og kristen erindring. På sett og vis kan den betraktes som en påtroppende biskops hyrdebrev, en programerklæring. Det er en ytterst interessant tekst som viser en lærd, …

Dette er en test Les mer »