Det blir Olsok i Sigrid Undsets tegn under den nasjonale olsokfeiringen i Trondheim i år.

Bilde og tekst: Eli Åm, St. Eysteins bokhandel

Jubel i hellig Olavs stad!

Det blir Olsok i Sigrid Undsets tegn under den nasjonale olsokfeiringen i Trondheim i år. Biskop Bernt Eidsvig av Oslo skal holde olsokforedraget på selve dagen den 29. juli, med tema «Hellig Olav og Sigrid Undset». 

Og så har sannelig vårt gode katolske St. Olav forlag kommet med en nyutgave av Sigrid Undsets bok om hellig Olav fra 1930, med forord av biskop Bernt Eidsvig – det er til å juble over! St. Eystein bokhandel holder åpent sommeren gjennom, og vi har tatt inn en hel stabel av denne bokskatten.

«To år etter at Sigrid Undset mottok Nobelpris i litteratur, og seks år etter hennes konversjon til Den katolske kirke, kunne Kirken i Norge feire 900-årsjubileet for Olav den helliges fall på Stiklestad. Undset sto selv i bresjen for den katolske markeringen, som kulminerte med innvielsen av det katolske Olavs-kapellet på Stiklestad selveste olsokdagen. I forbindelse med jubileet utgav hun også en hagiografi over helgenkongen, «han som ved sitt liv og sin kongegjerning og sin død gav Norge troen». Foreliggende utgave av helgenbiografien er forsiktig oppdatert til dagens språknorm og har forord av biskop Bernt Eidsvig Can.Reg.»

De som deltar på Pilegrimsturen til Stiklestad den 28.juli i år får se et Olavskapell som er nesten ferdig restaurert med tanke på 1000-årsjubilet 2030. Nærmere 100 års bruk har satt sine spor, og Sigrid Undsets minne vil bli æret med et kapell som fremstår i ny og vakker drakt.

Vi gleder oss til å treffe alle dere som har tenkt å ta turen til Trondheim og Stiklestad i år, både gamle kjente fra tidligere år, nye ansikter, og ikke minst alle spreke ungdommer som går pilegrim til Olavs stad.