Det blir Olsok i Sigrid Undsets tegn under den nasjonale olsokfeiringen i Trondheim i år.

Bilde og tekst: Eli Åm, St. Eysteins bokhandel Jubel i hellig Olavs stad! Det blir Olsok i Sigrid Undsets tegn under den nasjonale olsokfeiringen i Trondheim i år. Biskop Bernt Eidsvig av Oslo skal holde olsokforedraget på selve dagen den 29. juli, med tema «Hellig Olav og Sigrid Undset».  Og så har sannelig vårt gode …

Det blir Olsok i Sigrid Undsets tegn under den nasjonale olsokfeiringen i Trondheim i år. Les mer »