Mathias Bruno Ledum diakonviet i Oslo

Vi gratulerer Mathias Bruno Ledum med sin diakonvielse i St. Olav katolske domkirkemenighet i Oslo lørdag 29. juni 2024, på høytiden for De hellige apostler Peter og Paulus. Be for Mathias sitt prestekall. Hans prestevielse finner sted lørdag 28. juni 2025 i St. Johannes apostel og evangelist menighet i Oslo. Les om intervjuet med Mathias …

Mathias Bruno Ledum diakonviet i Oslo Les mer »