Ny pilegrimsmilepæl i Trondheim: Den nordligste veiviser til Camino de Santiago

Av Jacob Stein, EWTN Norge

Trondheim, Norge – Mandag 17. juni 2024 fant en historisk begivenhet sted i Trondheim. Den nordligste veiviseren til pilegrimsleden Camino de Santiago ble satt opp på plassen utenfor St. Olav domkirke. Denne bautaen blir dermed en del av pilegrimsrutene som leder til Camino de Santiago, og knytter denne historiske stien til de nordlige delene av Europa. Til stede ved seremonien var Spanias ambassadør til Norge, José Ramón, ordfører Kent Ranum og Trondheims katolske biskop Erik Varden. Skiltet, som er merket med det ikoniske pilegrimsskjellet, markerer avstanden mellom Trondheim og Santiago de Compostela: 3 502 kilometer.

Den nye milepælen med pilegrimsskjellet til apostelen Jakob og den innskrevne distansen på 3 502 kilometer fra Trondheim til Santiago de Compostela. Fotokreditt: Ivan Vu

Tusenvis av kilometer unna Spania er Trondheim et pilegrimsmål i seg selv. Siden tidlig middelalder har pilegrimer reist til Nidarosdomen i Trondheim for å besøke graven til Olav den hellige, Norges skytshelgen, i byen som den gang het Nidaros. Den mest populære pilegrimsruten går i dag mellom Oslo og Trondheim. Denne snart tusen år gamle pilegrimsleden knytter nordmenns åndelighet til de andre europeiske pilegrimsrutene fra middelalderen. Den nyoppsatte steinen inviterer både religiøse og ikke-religiøse til å vandre pilegrimsruten til den hellige apostelen og martyren Jakobs grav.

EWTN Norge var på plass for å overvære den høytidelige seremonien som innviet den nye pilegrimsbautaen. På spørsmål om betydningen av denne begivenheten og det nye pilegrimsskiltet, understreket Spanias ambassadør i Norge, José Ramón, at det er viktig   både for Norge og Spania at vi nå får synlig forbindelse mellom middelalderens pilegrimsvandringer fra hele Skandinavia og Nord-Europa til Trondheim, og dagens vandringer fra de samme landene til Santiago de Compostela og Jakobs grav.

Et muntert øyeblikk mellom biskop Erik Varden, ambassadør José Ramón og ordfører Kent Ranum. Fotokreditt: Ivan Vu

Som det nordligste startpunktet for Camino de Santiago gir Trondheim pilegrimene en unik utfordring. Å begynne vandringen i Trondheim innebærer å tilbakelegge en betydelig lengre distanse sammenlignet med tradisjonelle startsteder som St. Jean Pied de Port eller Roncesvalles i henholdsvis Frankrike og Spania.

Biskop Varden minnet om pilegrimsvandringens eldgamle tradisjon som et tegn på fellesskap: “Helt fra oldkirkens dager har folk valfartet til apostlenes og martyrenes graver, et konkret tegn på  kristent liv og vitnesbyrd, og på fellesskapet som forener oss i Kirken, et fellesskap som overskrider grensene for tid og rom, og til og med den tilsynelatende absolutte grensen som døden utgjør.”

Trondheims biskop Erik Varden under innvielsesseremonien 17. juni 2024. Fotokreditt: Ivan Vu

Dette fellesskapet forbinder Den universelle kirken på tvers av århundrene, med de levende og de avdøde, med helgener og syndere. Pilegrimsreisens fellesskap rekker også ut over Kirkens grenser. Ambassadør Ramón sa: “Denne pilegrimsvandringen har forandret livet til så mange, ved at de har gått dit den hellige Jakob ligger begravet, deltatt i messen og utvekslet erfaringer med mennesker fra ulike kulturer, med ulik bakgrunn og religiøs overbevisning.”

Ambassadør José Ramón og biskop Erik Varden på mottakelsen. Fotokreditt: Ivan Vu

Ambassadør Ramón fortsatte: “Pilegrimer på Camino de Santiago har alltid ett mål: å ta det første skrittet på veien mot forandring.”

Reisen fra Trondheim til Santiago de Compostela vil føre pilegrimene gjennom ulike landskap, både den norske landsbygda, fjellheimen og gjennom ulike europeiske land. Dette bidrar til å gjøre pilegrimsvandringen enda rikere og mer variert.

Ambassadør Ramón mener at fruktene vil tale for seg selv. Han understreket at Norge tilhører det store europeiske katolske fellesskapet og det europeiske fellesskapet som helhet. “Denne pilegrimsvandringen, som springer ut av den samme tradisjonen og kulturen”, sa han, “vil åpne nye veier for forståelse og personlig vekst for nordmenn som begir seg ut på Jakobsveien.”

Spania ligger nærmere den norske tradisjonen enn man kanskje først skulle tro. Etter å ha reist rundt i Europa, vendte Olav den hellige tilbake til hjemlandet etter en drøm og et varsel utenfor Cádiz i Spania. Han ble kalt til å evangelisere i Norge. Biskop Varden bemerket: “Middelalderske kilder omtaler Olav som Vir Apostolicus, en apostolisk mann.”

“Den apostoliske arven”, fortsatte biskop Varden, “videreføres i Kirken gjennom bispekollegiet, med biskopene ordinert som apostlenes etterfølgere, men vi er alle kalt til den store apostoliske oppgaven.”

 «Det nye pilegrimsskiltet i Trondheim minner oss om at den apostoliske aksen angår oss, at vi går til apostlenes og martyrenes graver for å fremføre våre bønner og få styrke, men også for å bli bekreftet i vårt eget kall og oppdrag,” avsluttet han.

Under den nasjonale olsokfeiringen i Trondheim den 29. juli, vil pilegrimssteinen bli høytidelig velsignet.

Innvielse av den nye nordligste milepælen på Camino de Santiago. Fotokreditt: Ivan Vu

Artikkelen er hentet fra www.EWTN.no