Vaticano | Gjenreise troen i Europas nordlige områder

Bli kjent med arbeidet til Bonifatiuswerk i Trondheim stift i denne ukens Vaticano. Monsignore Georg Austen setter seg ned med oss for å snakke om deres arbeid i Norge.
 
Bonifatius-arbeidet ble grunnlagt i 1849 i Tyskland og støtter den katolske kirken i Nord-Europa. De tidligere katolske områdene regnes i dag som moderne misjonsområder. Generalsekretær for denne katolske stiftelsen er monsignore Georg Austen. Pave Frans utnevnte ham til konsulent for Dikasteriet for evangelisering i april 2023.
 

Biskop Erik Varden, søstrene på Tautra og brødrene på Munkeby deler også av sine erfaringer med Bonifatiuswerk.