Kunngjøring: pater Florian, kapellan og studentprest i St. Olav

Biskop Erik Varden kunngjør følgende utnevnelse: 

P. Florian Pletscher utnevnes til kapellan og studentprest i St. Olav domsogn i Trondheim. 

Utnevnelser gjelder fra pater Florian sin prestevielse pinseaften lørdag 18. mai 2024.