Misjon2030

Misjon2030 – åpningskonferanse

Misjon 2030 er et initiativ som vil bidra til nyevangelisering av vårt land fremover mot tusenårsjubileet for slaget på Stiklestad.
Misjon2030 lanseres med en Åpningskonferanse den 13. april 2024 i lokalene til St. Olav domkirke i Trondheim.
Tittelen er:

Hva betyr ‘misjon’ i det Herrens år 2024?

Foredragsholdere er Ulf Ekman, Sr Anne Bente Hadland OP, Pål Johannes Nes, Anne Samuelsen og biskop Erik Varden. Konferansen avsluttes med en panelsamtale. Det vil i tillegg bli messefeiring, tidebønner, forskjellige stands og nærende samvær.

Programmet starter med laudes kl 09:30 og avsluttes med middag kl18.00

Vi inviterer alle med et kall til misjon til domkirken i Trondheim denne dagen.

Et lignende arrangement planlegges hver vår i årene frem til 2030.

Biskop Erik Varden inviterer til Misjon2030

Trondheim Stifts Misjon2030 er en satsing som vil forberede oss på tusenårsjubileet for hellig Olavs martyrdød på Stiklestad den 29. juli 1030. For oss katolikker er hellig Olav ikke et fortidsminne. Han er et levende nærvær, en del av vårt kirkelige fellesskap. Vi ber om hans forbønn og beskyttelse. Vi vil ta ansvar for arven han betror oss. Stadig mer vil vi verdsette troens vidunderlige gave — en gave som gis oss for å deles. Jeg innbyr alle troende til engasjement i Misjon2030. Sammen kan vi få til mye, mye som er til gavn for våre menigheter og fellesskap, og for den saks skyld for vårt land, som vi elsker. Jeg innbyr hjertelig til åpningen av Misjon2030 i Trondheim den 13. april 2024.
Velkommen!
Biskop Erik Varden