Florian Pletscher ordineres til prest 18. mai 2024

Florian Pletscher ordineres til prest av biskop Erik Varden O.C.S.O. 

Lørdag den 18. mai 2024, kl. 11:00 i St. Olav domkirke i Trondheim, Schirmers gate 1.
Etter ordinasjonen er alle invitert til mottagelse i atriet. 
p. Florian feirer primissmesse 1. pinsedag 19. mai kl. 11.00

I anledning Florian Pletscher sin prestevigsel, har vi opprettet et VIPPS-nummer for de som ønsker å gi en gave.  Diakon Florian ønsker seg en primissmessehagel som han selv har valgt. 
Gaven kan gis via VIPPS til #806082

Be for Florian, og for prestekall og Trondheim stift.