Den katolske kirkes nasjonale Olsokfeiring i Trondheim 2024

Velkommen til Den nasjonale olsokfeiringen i Trondheim! Olsokfeiringen er en årlig begivenhet som hedrer Olav den hellige, Norges nasjonalhelgen, og markerer en viktig del av norsk kulturarv og historie. Olsokfeiringen bringer sammen pilegrimer og troende fra hele landet for å delta i feiringen.

I 2024 er vi glade for å presentere et variert og spennende program som feirer Olsok i all sin prakt. Olsok innledes med messe lørdag 27. juli og avsluttes med økumenisk vesper i Nidarosdomen mandag 29. juli. 

Den nasjonale Olsok-komiteen har bedt EWTN Norge om å dekke årets program, og du kan følge alt på deres nettsider, Facebook og YouTube.

Olsok 2024 – Årets program for Den nasjonale olsokfeiringen i Trondheim

  • Se programmet for Den nasjonale olsokfeiringen i Trondheim
  • Finn påmeldingsskjema nederst på siden
  • Du kan følge sendingen fra Den nasjonale olsokfeiringen fra EWTN Norge som vil stå for strømmingen. 

Program for Den nasjonale Olsokfeiringen i Trondheim 2024

Lørdag 27. juli

17.00   Ankomst pilegrimer fra NUK

17.00   Skriftemål

18.00   Åpningsmesse i St. Olav domkirke, Trondheim

19.30   Tilbud om kveldsmat

Søndag 28. juli

11.30.   Avgang med buss til Stiklestad

13.30   Prosesjon fra tegelverket til Stiklestad kirke

14.00   Høymesse i Stiklestad kirke

15.30   Prosesjon til vårt kapell med Olavsrelikvien

16.30   Retur med buss til Trondheim

18.30   1. vesper

19.00   Middag i Foreningslokalet

20.00   Vigilie

Mandag 29. juli

09.00   Laudes

09.30   Skriftemål

09.30   Kafé i atriet

10.00   Barnas Olsok

11.00   Olsokforedrag om Hellig Olav og Sigrid Undset ved biskop Bernt I. Eidsvig av Oslo

15.00   Høymesse i Nidarosdomen

18.00   Vesper i Nidarosdomen

19.00   Avslutningsmiddag i Foreningslokalet

Påmelding til Olsok feiringen

Arrangøren trenger påmelding for å kunne beregne nok busser til Stiklestad, samt påmelding til middag 28. juli og 29. juli.

Søndag 28. juli – Buss til Stiklestad fra Birrallee International School.

Søndag 28. juli – Middag i Foreningslokalet.

Lørdag 29. juli – Avslutningsmiddag kl. 19.00. 

Pris for Olsokfeiringen i Trondheim

Buss til/fra Stiklestad 28. Juli: 275,- kr 
NB: Ingen matservering på Stiklestad 

Middag 19:00 i St. Olav, 28. Juli: 300,- kr 

  • Barn mellom 8-15 år: 100,- kr 

Olsok-kafébuffé 09:30, 29. Juli: 50,- kr 

Olsokmiddag 19:00, 29. Juli: 450,- kr 

  • Barn mellom 8-15 år: 150,- kr 

Totalt: 1075,- kr 

Spørsmål henvendes til olsok@katolsk.no 

EWTN Norge sender direkte fra Olsokfeiringen i Trondheim
MER INFORMASJON KOMMER

Mye nyttig stoff om Olsok finnes her:

https://www.ewtn.no/hoytiden-for-olav-den-hellige/