Brev til stiftet om Misjon 2030 og kunngjøring om Florian Pletscher som vigsles til prest 18. mai 2024

Brevet fra biskop Erik kan også leses her.

Fra Biskopen Trondheim katolske Stift Sverres gate 1 N-7012 Trondheim

den 3. desember 2023

Kjære troende i Trondheim Stift, Første søndag i advent innleder et nytt liturgisk år. Et nytt år innbyr til nye planer. Jeg vil få fortelle om et prosjekt jeg håper blir til velsignelse for hele stiftet: Det har fått navnet Misjon2030 og vil bidra til å forberede oss på tusenårsjubileet for hellig Olavs martyrdød. For oss kristne handler forberedelsen først og fremst om troverdig å utleve den samme tro som Olav bekjente, levde i og døde for. Jeg innbyr dere til å se tiden frem imot 2030 som en tid for misjon: I kraft av vår dåp er vi alle utsendt som vitner om nåden vi har fått motta. Vi vil ta ansvar for den og formidle den til andre ved bønn og liturgisk feiring, ved en levende kallskultur, ved katekese og ved karitativt arbeid.

Misjon2030 lanseres formelt med et seminar om misjon den 13. april 2024. Inntil videre kan dere finne ut mer på nettsiden www.misjon2030.no. Mitt håp er at vi hvert år frem til 2030 kan fokusere på et tema som presenteres ved et seminar om våren og som innbyr til lokale initiativer av mange slag. Slik kan vi hjelpe hverandre til å fordype troens ‘bredde og lengde og dybde og høyde’ (Ef 3.18). Alle har noe å bidra med — en stor velsignelse. I dag vil jeg også kunngjøre at vår diakon Florian Pletscher vigsles til prest i St Olav domkirke i Trondheim på pinseaften, den 18. mai 2024. Be for Florian og be Herren om å vekke flere nye solide kall til vigslet liv og tjeneste blant våre unge.

Jeg ber i stor takknemlighet for dere alle og ønsker dere en signet advent.

Kom, Herre Jesus!

+fr Erik Varden

Biskop av Trondheim

www.coramfratribus.com