Ny biskop i Finland

Foto: https://fides.katolinen.fi/

Den Hellige Far har utnevnt Rev. Raimo Ramón Goyarrola Belda, fra Personalprelaturet Opus Dei, allerede generalvikar for det samme bispedømmet, som biskop av Helsinki (Finland). Katolikker i Finland er veldig glad for en biskop som er flytende i finsk.

Curriculum vitae
S.E. Mons. Raimo Ramón Goyarrola Belda ble født 20. juli 1969 i Bilbao, Spania. I 1987 gikk han inn i Personalprelaturet  Opus Dei.
Han tok en grad i medisin og kirurgi ved Universidad de Navarra, og fortsatte deretter sine filosofiske og teologiske studier ved Det Pavelige Universitetet Santa Croce i Roma, hvor han fikk en doktorgrad i dogmatisk teologi.
Den 1. september 2002 ble han ordinert til prest, og ble tatt inn i den tidligere nevnte Personalprelaturet.

Han har hatt følgende verv: kapellan ved Tavasttähti universitetsbolig; assistent for universitetspastoral i Helsinki; religionslærer ved ulike statsskoler i Helsinki; bispedømmets representant i det finske økumeniske råd; medlem av styringskomiteen og etikkomiteen for det samme økumeniske rådet; militærkapellan. Han har vært generalvikar for bispedømmet i Helsinki.

Kilde:
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2023/09/29/0678/01494.html?fbclid=IwAR08y0s4178LlzrJiPPcZJVEsmvI6d_m73mdPYRwUDagvJu3xU2ZkPqwNTg // EWTN Norge – St. Rita Radio