p. Ole Martin til Trondheim stift

P. Ole Martin Stamnestrø  (bildet) utnevnes til Biskoppelig Vikar for Synodalitet i Trondheim stift i 75% stilling f.o.m. 1. oktober 2023.

Utnevnelsen gjelder for ett år. Han fortsetter som stiftskapellan i Oslo katolske bispedømme i 25% stilling.