Martha Skretteberg slutter i Caritas Norge

Med virkning fra 1. desember 2023 fratrer Martha Rubiano Skretteberg sin stilling som generalsekretær i Caritas Norge. Hun går til en ny jobb for å arbeide globalt med bevaring av regnskogen, klima og migrasjon gjennom det internasjonale Caritas-nettverket – verdens nest største humanitære aktør.

Foto: Caritas Norge

«Det er en spesiell dag for Caritas. Mange i og utenfor organisasjonen kjenner på både vemod og takknemlighet når Martha nå velger å fratre som generalsekretær etter mer enn 10 år. Det er få enkeltpersoner som har hatt større betydning for Caritas Norges utvikling enn Martha», sier styreleder Stian Berger Røsland på vegne av styret i Caritas Norge.

Mangeårig styremedlem P. Sigurd Markussen har dette å si:

Etter 12 år ved roret i Caritas Norge, går generalsekretær Martha Skretteberg videre i Caritasnettverket.

Det var en ære å være med på ansettelsesprosessen av henne i 2010 og det var en spennende reise vi sammen, styret, stab og den generalsekretæren la ut på.

Det er med stor takk jeg ønsker Martha lykke til videre med nye og spennende oppgaver. Det også helt klart at Caritas Norge ikke ville vært der organisasjonen er nå, uten hennes dyktige ledelse og enorme nettverk.

Ikke bare har utenlandsarbeidet vokst og blitt enda bedre akseptert av norske bevilgende myndigheter, men innenlandsarbeidet har fått en helt ny posisjon og utbredelse. Flere nye lokale Caritaskontorer har kommet til i flere av våre katolske menigheter.

Hennes solide forankring i Den katolske kirke har bidratt til styrket posisjon i utenlandsarbeidet og i de lokale menighetene i Norge, det er sterkt håp om at hennes etterkommer har minst like stor forankring i Den katolske kirke.

Tusen takk Martha for ditt engasjement, pågangsmot, utrettelige innsats og for et godt vennskap.

Marta Bivand Erdal, styremedlem i Caritas Norge og migrasjonsforsker, uttrykte sin takknemlighet overfor Skretteberg i en kommentar til EWTN Norge. Hun sa: “Martha Rubiano Skretteberg har ledet Caritas Norge i over ti år, og løftet den katolske kirkes bistandsorganisasjon i Norge både i det humanitære arbeidet, den langsiktige utviklingsinnsatsen, og her hjemme. Arbeidet Caritas Norge gjør på migrasjon, integrering og inkludering i det norske samfunnet, er unikt. Dette er et resultat av Marthas kloke og modige ledelse, samt hennes evne til å sette visjoner ut i livet i samarbeid med sine medarbeidere. Som en høykompetent kvinne med minoritetsbakgrunn og som katolikk, fremstår Martha som en ledende rollemodell. Jeg håper mange i dagens mangfoldige norske samfunn kan la seg inspirere av henne. Når vi ser tilbake, er takknemligheten for hennes bidrag enorm, gitt hennes imponerende tid som generalsekretær.”

Biskop Bernt I. Eidsvig: 
«Jeg er først og fremst takknemlig for Martha Skrettebergs innsats for Caritas Norge, Europa og Internationalis. Den er formidabel! Organisasjonens har vokst til det ugjenkjennelige under hennes ledelse, og den veksten har kommet svært mange til gode, i Caritas’ prosjekter, krisehjelp og innlandsarbeide. Det siste har gledet meg særskilt, for – som det heter på engelsk – charity begins at home. 

Jeg ønsker Martha alt godt for hennes neste oppdrag, og vet at hun vil gjøre sitt ytterste for at målet blir nådd.»

Og i en hilsen sier biskop Erik Varden: 

“Martha Skretteberg har gjort en iherdig, kreativ innsats for å etablere Caritas som en integrert aktør i norsk samfunnsliv. Under hennes ledelse har organisasjonen gjennomlevd betydelig vekst. Den når stadig flere trengende mennesker innenlands som utenlands.” Han la til: “Jeg ønsker Martha alt godt for henne videre virke og ser frem til godt samarbeid med hennes etterfølger, i håp om at Caritas, et uttrykk for Guds kjærlighet til verden, fortsatt må blomstre og bære frukt, med røtter dypt plantet i Kirkens hjerte.”

Stolt 

Skretteberg er takknemlig for muligheten hun har fått i Caritas Norge.

«Jeg er svært takknemlig for at jeg har fått mulighet til å lede Caritas Norge i denne perioden. Som eneste kvinne med innvandrerbakgrunn har det vært spennende å lede en bistandsorganisasjon i Norge og kunne fremme stemmene fra det globale Sør. Jeg er stolt av å ha bidratt til å løfte likestillingsspørsmål globalt. Gjennom lokal forankring og tilstedeværelse i hele verden har Caritas en unik evne til å svare på sosiale utfordringer og kriser».

Skretteberg fortsetter arbeidet for global rettferdighet gjennom det internasjonale Caritas-nettverket, der hun skal jobbe med temaer som regnskog, klima og migrasjon.

«Jeg ser frem til å ta fatt på en ny jobb i Caritas internasjonale nettverk og arbeide globalt med bevaring av regnskogen, klima og migrasjon. Dette er noen av vår tids største utfordringer», sier Martha Skretteberg.

(Caritas Norge).