Historisk ankomst av Jesu Hjerte-prester

St. Olav menighet i Trondheim har nylig ønsket velkommen to prester fra Jesu Hjerte-kongregasjonen, p. Bene og p. Vinoth, som nå vil tjenestegjøre i stiftet. Det er forventet at den tredje presten, p. Michael, snart vil ankomme når UDI fullfører sin prosess.

Dette markerer en betydelig hendelse ettersom St Olav menighet ble grunnlagt av en Jesu Hjerte-kongregasjon for 150 år siden. Den første katolske kirken i byen etter reformasjonen var også en Jesu Hjerte-kirke. Pater Léon Dehon, grunnleggeren av de nye presternes kongregasjon, besøkte Trondheim i 1863 og kommenterte byens religiøse historie og fremtidens tro.

Les mer på biskop Erik Varden sin hjemmeside
https://coramfratribus.com/no/arkiv/arrival-of-priests-of-the-sacred-heart/

Tekst og foto: St. Rita Radio – EWTN Norge
Original artikkel fra St. Rita Radio – EWTN Norge