Biskop Eriks Olsokhilsen: På Stiklestad, ved Olavskilden eller i Kristkirken, befinner vi oss i Norvegia sacra

Bildetekst: NORVEGIA SACRA; Biskop Erik ønsker troende velkommen til olsokfeiring på Stiklestad og i Trondheim, stedene for Hellig Olavs død og venerasjon. Her relikvieprosesjonen fra Stiklestad kirke til Det katolske kapell ved slagstedet i 2022. Under velsigner biskop Erik de troende foran kapellet med stiftets olavsrelikvie. Foto: Jan Erik Kofoed    

Kjære troende, 
som hvert år er det en glede å invitere til nasjonal olsokfeiring i Trondheim. Hellig Olav kan vi feire overalt, det er klart; men vi tror som katolikker at et hellig liv, en hellig død, setter spor. Også steder blir helliget, som kilder til vedblivende nåde.

Biskop Bernt har ofte minnet oss om at vi, når vi står på Stiklestad, ved Olavskilden eller i Kristkirken, befinner oss ved hjertet av et landskap som ikke først og fremst er geografisk, men teologisk: Norvegia sacra.

Tidlig ble Olavs død tolket som et offer i Jesu navn. Omkring offeret, og omkring Olavsrelikviene, oppstod vårt folks enhet. Ennå i dag kaller olsok oss til samfunn og forsoning. Vi lever i faksjonenes tid. Det er forsåvidt ikke noe nytt. Alt i apostolisk tid knurret kristne surt til hverandre: ‘Jeg er for Apollos!’, sa noen; ‘og jeg er for Kefas!’, sa andre.

Paulus’ korreks er tidløs: ‘Er da Kristus blitt stykket opp?’ (1 Kor 1.13). Selvsagt er han ikke det. Så skal vi nære enheten han kaller oss til. Det er kjernen i olsok, som aldri får reduseres til sjåvinisme.

Årets feiring følger det klassiske program med messer og tidebønner, tilbedelse og anledning til skriftemål. Det blir tid til mye hyggelig samvær — og i tillegg har vi Barnas Olsok! Særlige høydepunkter av året er Florian Pletschers vigsling til diakon den 28. juli, så Professor Knut Ødegårds olsokforedrag den 29. Knapt noen kjenner Olavsarven bedre enn ham, vår store dikter. Han setter seg fore å utlegge hellig Olavs tid som en åndelig brytningstid — en tid lik vår egen? Alle messer og foredrag strømmes naturligvis og kan følges på flere kanaler.

Jeg ønsker alle hjertelig velkommen!  

Foto: Jan Erik Kofoed
Trondheim, 24. juli 2023

Biskop Erik Varden 

Du kan se Olsok programmet med strømming her