Søsterrådsmøte på Tiller

Tekst: Sr. Anne Bente Hadland
Foto forsidebilde: Hege Abrahamsen

I dagene 1. til 4. juni møttes Søsterrådet på Tiller. Søsterrådet består av representanter fra alle kvinnekongregasjoner/ordener i Norge. I alt 14 forskjellige. På Tiller møttes 9 av oss fra Nord-, Midt- og Sør-Norge til vår årlige samling hvor vi møtes, informerer hverandre om hva som skjer i de enkelte klostrene og diskuterer aktuelle tema. I år kom biskop Erik Varden og innledet til samtale om kall og utfordringer, både inspirerende og tankevekkende.

Iblant legger vi også inn en ekskursjon – i år til Munkeby og Tautra, hvor vi besøkte og fikk se oss om i det nye klosteret på Munkeby som både er verdt å besøke og beundre! Deretter til et gjensyn med Tautra og søstrene der, og en omvisning i deres nybygde sykeavdeling. Søndag dro vi til høymesse i St. Olav, Trondheim, før vi dro hver til vårt. Vi ble så godt mottatt av Birgittasøstrene på Tiller, at vi kommer igjen dit til neste års møte. 

Bak fra venstre: Sr. Kataryna Hodyr, St. Elisabethsøstrene, sr. Lucia Nguyen thi Kim Trang, Søstrene av Det hellige kors Nha Trang, sr. Carmelita Lasrado, Birgittasøstrene, sr. Bituin A. Balaoing, Missionaries Servants of The Holy Trinity, Molde, sr. Annette Moltubakk, St. Josephsøstrene. Foran fra venstre: Sr. Anne Bente Hadland, dominikanerinnene, Katarinahjemmet, sr. Madeleine Tran thi Minh Trang, Søstrene av Det hellige kors Quy Nhon, sr. Lisbeth Simmons, Tautra, sr. Alma Zapanta, dominikanerinnene, Bodø. Foto: Sr. Anne Bente Hadland.