Programmet for Olsok 2023

Skrevet av Frøydis de Damas. 

Den nasjonale Olsokkommisjonen ved leder Per Albert Vold og biskop Erik Varden OCSO ønsker alle velkommen til årets nasjonale Olsok-feiring i Trondheim!  

Som tidligere år kommer pilgrimmer fra fjern og nær for å feire og hedre vår nasjonalhelgen Olav Haraldsson i byen hvor han ligger begravet. Feiringen går over fire dager, og ekstra flott i år er det at vår egen prestekandidat Florian Pletscher skal vies til diakon på Stiklestad fredag 28. juli. Vær gjerne med å be for Florians tjeneste som diakon og prest!  

Alle arrangementene vil bli filmet av EWTN Norge, så fortvil ikke om du ikke har mulighet til å være til stede.  

På nettsiden deres finner man også programmene i ettertid, om man ønsker å se dem senere.  

Olsok-feiringen starter torsdag 27. juli med at pilegrimer fra NUK ankommer Trondheim og Nidarosdomen, etter å ha vandret pilegrimsleden fra St. Torfinn kirke i Levanger.   

Det er mulig å bli med på siste etappe fra Ranheim eller kortere, sammen med pilegrimene og biskop Erik Varden OSCO. Om du har spørsmål, kan du kontakte NUK på nuk@nuk.no  

 

Pilegrimere fra Norges Unge Katolikker på vei til Nidarosdomen. Foto: NUK
Olsok åpningsmesse i St. Olav domkirke 2022. Foto: Jan Erik Kofoed
Boklansering av boken "Påsketro i Pesttid", en samtale mellom biskop Erik Varden OCSO og Kristine Dingstad. Foto: Jan Erik Kofoed

Det vil bli mulighet for skriftemål fra kl. 17, før det blir åpningsmesse kl. 18 i St. Olav domkirke, etterfulgt av kveldsmat og boklansering i atriet.   

Det er i år boka «Å finne sammen – Politiske innspill» av biskop Erik Varden OSCO som skal lanseres, og det blir i denne anledning en samtale mellom ham og Kristine Dingstad, sjef for St. Olav forlag. Boka består av 6 essay som tar for seg temaer knyttet til hvordan menneskene kan leve sammen i fred. Den er også en slags oppfølger til boka «Påsketro i pesttid» som ble utgitt for to år siden, og planen er å gi ut et slikt skrift annethvert år.   

Fredag 28. juli er dagen for Olavsfeiringen på Stiklestad. Det blir buss fra domkirken kl. 09, og påmeldingsskjema finner du her.  

Den årlige prosesjonen fra Tegelverket til Stiklestad kirke starter kl. 11, og høymessen i der er kl. 12, med diakonvigselen til Florian Pletscher.  

Etterpå blir det som vanlig prosesjon opp til kapellet med Olavsrelikvien. Der vil det bli mulighet for skriftemål, og det vil bli enkel bespisning for de som ønsker det.   

Tilbake i Trondheim blir det feiring av Florians diakonvigsel i foreningslokalet i St. Olav domkirke fra kl.19. Det er påmelding, men gratis å være med på feiringen.   

Lektorinnsettelse av Florian Pletscher under preken av biskop Erik Varden OCSO. Foto: Ivan Vu

Årets Olsok-foredrag blir avholdt på Olsokdagen lørdag 29. juli. Foredragsholder Knut Ødegård vil gi oss en innføring i åndsklimaet i Norden på Olav Haraldssons tid. Han skriver selv om foredraget: Eg arbeidde seks år med dei fire bøkene mine med gjendiktingar og kommentarar til samtlege eddadikt (utgjeve av Cappelen Damm 2013-2016). Voluspå og Håvamål er nok dei mest kjende for folk flest. Forskarar er stort sett samde om at Voluspå har si rot i munnleg dikting på 900-talet, og er altså «samtidig» med Olav. Det blir av mange rekna som det fremste vitnemål om før-kristen tru, den såkalla åsatrua, men eg kjem i mitt foredrag med ein ganske utfordrande analyse av Voluspå der eg har vore tvungen til å endra mi tidlegare oppfatning og ser no dei sterke kristne elementa i diktet. Dette går då inn i min tale om åndsklimaet i det vi kan kalla ei overgangstid med impulsar frå mange  sivilisasjonar og religiøse førestillingar. Eg kjem òg til å gå inn på det største og eldste diktet om St. Olav som er fullstendig bevart, «Geisli», som vart skrive til og framført til opprettinga av erkebispestolen i Nidaros. I «Geisli» finn eg eit biletspråk som høyrer den «før-kristne» tid til, slik at – summa summarum – kristninga av Noreg var, og er framleis, ein lang prosess.”  

Olsokforedrag 2022 ved Eivor Oftestad. Foto: Jan Erik Kofoed
Knut Ødegård. Foto: Anna-Julia Granberg / Blunderbuss / Cappelen Damm
Barnas Olsokfeiring 2022. Foto: Ivan Vu

I fjor så et nytt Olsok-arrangement dagens lys, nemlig Barnas Olsok. Det ble arrangert av det som siden har blitt til St. Olav familiegruppe, og ble avholdt på plenen foran St. Olav domkirke. Det ble svært godt mottatt, og suksessen vil derfor bli gjentatt i år også.   

Som i fjor foregår det på Olsokdagen og varer fra kl. 10 til 13, med ulike aktiviteter for store og små, samt pølsegrilling. Arrangementet er gratis.  

Olsok-feiringens høydepunkt er selvfølgelig høymessen i Nidarosdomen. Hele Norges katolske krefter forenes i denne høytidelige og storslåtte feiringen i Norges nasjonalhelligdom. Verdt å merke seg er at høymessen i år starter kl. 15, etterfulgt av vesper i Nidarosdomen. Kvelden avsluttes med middag i foreningslokalet. Til denne er det påmelding, og det koster 275,- per person. Påmeldingsskjema finner du her.  

Økumenisk Vesper i Nidarosdomen 2021. Foto: Jan Erik Kofoed
Munkeby Mariakloster. Foto: Jan Erik Kofoed

I år vil det bli arrangert busstur til Munkeby Mariakloster i Levanger etter høymessen i St. Olav domkirke søndag 30. juli. Det vil bli omvisning i munkenes nye, flotte kloster og kirke, samt enkel servering. I denne artikkelen fra november i fjor kan du lese om byggingen. Påmeldingsskjema for turen finner du her 

Vær gjerne med å be for flere munkekall til Munkeby!  

Vær gjerne ute i god tid med påmelding til de ulike arrangementene.   

Har du spørsmål kan de sendes til olsok@katolsk.no  

Vi tar et lite forbehold om endringer. Hold deg oppdatert her!