Corpus Christi i Trondheim og Ålesund

Tekst: Pål Johannes Nes og Florian Pletscher
Bilder: Pål Johannes Nes

Det å gå i tog er noe nordmenn flest assosierer nok med 17. mai eller kanskje 8. mars. Men det er en dag til der det finnes festtog – eller for den saks skyld: prosesjoner – ikke bare i Norden, men over hele den katolske verden. Seksti dager etter påske og etter at vi feiret at Herren Kristus har innstiftet minne om sin frelsende lidelse og herlige oppstandelse i eukaristiens sakrament feirer, synger og mediterer Kirken til ære for alterets aller helligste sakrament. Også i Trondheim stift markeres «Festen for Herrens legeme og blod», som den offisielt heter, ved å vise våre naboer og medborgere det som er sentralt og avgjørende i den kristne tro: at Herren er med oss, i det forvandlete brødet, alle dager inntil verdens ende.

I St. Olav domkirke i Trondheim blir det to høymesser på søndag, 11. juni: på norsk kl. 11 og på polsk kl. 13. Mellom de to høymessene blir det en felles prosesjon i nabolaget med sanger på norsk og latin, polsk og engelsk. Siden det blir prosesjon for første gang etter pandemien, er årets Corpus Christi-feiring også et steg tilbake til katolsk synlighet og tilstedeværelse i Trondheims bybilde.

I Ålesund opprettholdes det tradisjonen med messen kl. 15.00 i den lutherske kirken. Denne gamle steinkirken, plassert sentralt i byen, er et viktig samlingspunkt i Ålesund. Messen har et rikt musikalsk uttrykk som understreker sakramentets enestående betydning på en måte som kan oppleves med alle sanser. Innledningen av messen markeres av en storslått prosesjon av ministranter som går inn i kirken.

Foto: Pål Johannes Nes

Når seremonien avsluttes, bæres Jesu legeme ut i gatene. Som tradisjonen er blitt, ledes prosesjonen av et korps, og Herrens nærvær blir synlig gjennom en tykk sky av røkelse, omgitt av roseblader strødd av barna som nylig mottok sin første hellige kommunion.

Det er fire altere de troende samles foran under prosesjonen. Der leses det fra Evangeliene, og de troende ber for Kirke, by, land og hele verden. Ett alter er plassert midt i byen på et sted kjent som Brosundet. Ankomsten av Herren til Brosundet skaper alltid stor oppmerksomhet. Prosesjonen avsluttes i kirken med den sakramentale velsignelsen.

Kristi legemsfest er en stor begivenhet som kan sammenlignes med en katolsk 17. mai. På sett og vis er det Kirkens grunnlov som feires den dag: Kristus kom for å gi sitt liv for sine venner – og nettopp dette livet blir vi delaktig i når vi mottar Kristi legeme og blir Kristi legeme.

En stor takk til den polske gruppen samt sogneprest, diakon og ministranter som leder arbeidet med forberedelser og gjennomføring!