Kunngjøring fra Trondheim stift

Biskop Erik Varden kunngjør følgende om utnevnelser og forflytninger i Trondheim stift:

Alle utnevnelsene og forflytningene gjelder fra 1. september 2023 med mindre det er nevnt noe annet.  

 • P. Jose Benedito De Moraes Machado – utnevnes som stiftskapellan, og skal hovedsakelig tjenestegjøre i St. Olav domsogn i Trondheim 
 • P. Michael Fuh – utnevnes som stiftskapellan, og skal hovedsakelig tjenestegjøre i St. Olav domsogn i Trondheim 
 • P. Vinoth Kumar Ambeth – utnevnes som stiftskapellan, og skal hovedsakelig tjenestegjøre i St. Olav domsogn i Trondheim 
 • P. Tomasz utnevnes som kapellan for søstrene på Tiller og fortsetter I tillegg som kapellan i St. Olav domsognTrondheim 
 • Fra 28.7.blir Florian Pletscher utnevnt som diakon på Tiller og i St. Olav domsogn 
 • P. Piotr Ostafin fortsetter som sogneadministrator i Levanger 
 • P. Krystian Kalinowski blir løst fra stillingen som midlertidig sogneadministrator i Kristiansund og fortsetter som sogneadministrator i Molde 
 • P. Dariusz Buras blir løst fra stillingen som kapellan i Molde og blir utnevnt som kapellan i Ålesund 
 • P. Waldemar Jachymczak fortsetter som sogneadministrator i Ålesund 
 • P. Dominic Nguyễn van Than fortsetter som sogneadministrator i Kristiansund så snart helsen tillater det 
 • P. Michael Nguyen Duong Duy blir per 31.8.2023 kalt tilbake til Oslo katolske bispedømme. Vi takker p. Michael for innsatsen han har gjort både for søstrene på Tiller og Trondheim stift og ønsker ham alt godt for hans fremtid i OKB.  
 • Fra 29.06.2023 har Egil Mogstad, i overensstemmelse med CIC Can.538 § 3, frasagt seg sogneprestembedet i St. Olav domsogn. Fra samme dag blir han utnevnt til sogneadministrator i St. Olav domsogn, Trondheim.