Den katolske kirkes nasjonale feiring av Olav den hellige | Program

Velkommen til Den nasjonale olsokfeiringen i Trondheim! Olsokfeiringen er en årlig begivenhet som hedrer Olav den hellige, Norges nasjonalhelgen, og markerer en viktig del av norsk kulturarv og historie. Olsokfeiringen bringer sammen pilegrimer og troende fra hele landet for å delta i feiringen.

I 2023 er vi glade for å presentere et variert og spennende program som feirer Olsok i all sin prakt. Olsok innledes med messe torsdag 27.juli og avsluttes med en tur til det nye anlegget på Munkeby søndag 30.juli.

Den nasjonale Olsok-komiteen har bedt EWTN Norge om å dekke årets program, og du kan følge alt på deres nettsider, Facebook og YouTube.

Olsok 2023 – Årets program for Den nasjonale olsokfeiringen i Trondheim

  • Se programmet for Den nasjonale olsokfeiringen i Trondheim
  • Finn påmeldingsskjema nederst på siden
  • Du kan følge sendingen fra Den nasjonale olsokfeiringen fra EWTN Norge som vil stå for strømmingen. 

Olsok programmet:

Programmet for Den nasjonale olsokfeiringen i Trondheim 2023. 

Program for den nasjonale Olsokfeiringen i Trondheim 2023

Torsdag 27. juli

17.00   Ankomst pilegrimer NUK

17.00   Skriftemål

18.00   Åpningsmesse i St. Olav domkirke, Trondheim

19.30   Tilbud om kveldsmat

20.00  Boklansering “Å finne sammen – Politiske innspill” av biskop Erik Varden OCSO

     En samtale mellom Kristine Dingstad og biskop Erik Varden

Fredag 28. juli

08.00  Messe i St. Olav domkirke, Trondheim

09.00   Avgang med buss til Stiklestad

11.00   Prosesjon fra tegelverket til Stiklestad kirke

12.00   Høymesse i Stiklestad kirke med diakonvigsel av Florian Pletscher

14.00   Prosesjon til vårt kapell med Olavsrelikvien

14.30   Tilbud om skriftemål

14.30   Enkel bespisning ved kapellet

16.00   Retur med buss til Trondheim

18.00   1. vesper

19.00   Mottagelse og middag i Foreningslokalet i anledning Florian Pletschers diakonvigsel, vert biskop Erik Varden

22.00   Vigilie med påfølgende sakramentstilbedelse

Lørdag 29. juli

09.00   Laudes

09.30   Tilbud om skriftemål

09.30   Kafé i atriet

10.00   Barnas Olsok

12.00   Olsokforedrag ved Knut Ødegård

15.00   Høymesse i Nidarosdomen

18.00   Vesper i Nidarosdomen

19.00   Avslutningsmiddag i Foreningslokalet


Søndag 30. juli

11.00   Høymesse i St. Olav domkirke

12.30   Bussavgang til Munkeby Mariakloster

14.00   Omvisning i det nye klosteret og kirken

15.00   Enkel servering

16.00   Retur med buss til Trondheim

Sist oppdatert 25. juli 2023. Med forbehold om endringer.

Påmelding til Olsok feiringen

Arrangør trenger påmelding for å kunne beregne nok buss til Stiklestad og Munkeby Mariakloster, samt påmelding til mottakelse 28. juli og middag 29. juli.

Fredag 28. juli – Buss til Stiklestad

Fredag 28. juli – Mottagelse og middag i anledning Florian Pletschers diakonvigsel

Lørdag 29. juli – Avslutningsmiddag kl. 19.00

Søndag 30. juli – Buss til Munkeby Mariakloster

Spørsmål henvendes til olsok@katolsk.no 

EWTN Norge sender direkte Olsok feiringen i Trondheim

Åpningsmesse | Den nasjonale Olsokfeiringen 2023
https://www.youtube.com/watch?v=VG1IhDDNGw0

Boklansering | “Å finne sammen – Politiske innspill”
https://www.youtube.com/watch?v=p5VbLgD_xzc

Diakonvigsel | Den nasjonale Olsokfeiringen 2023
https://www.youtube.com/watch?v=aQKM7JkkyCU

Olsok-foredrag | Åndelig brytningstid
https://www.youtube.com/watch?v=ucfH_w3AN9Q

Olsok messen | Den nasjonale Olsokfeiringen 2023
https://www.youtube.com/watch?v=vz55x9uC6X8