Kunngjøring: EWTN Norge strømmer messer fremover

 St. Rita Radio – EWTN Norge tar fremover ansvar for strømming av messer fra St. Olav domkirke i Trondheim.

De vil sende høymessen på søndager kl. 11.00, samt. messe på fester og høytider. 

Messene deles også på Trondheim Stift og St. Rita Radio – EWTN Norge sin Facebook side.

Oppdrag om andre strømminger kan nås på e-post: post@ewtn.no