Pave Frans’ 10-årsjubileum: Hilsen fra biskop Erik

Kjære troende, det er risikabelt å søke én tolkningsnøkkel til et pontifikat, som nødvendigvis har mange aspekter. Når det gjelder Pave Frans, tror jeg dog vi finner et vesentlig utsagn i formaningen Evangelii Gaudium fra 2013.

Teksten var en programerklæring for hans tjeneste som Apostelen Peters etterfølger. I sin innledning skrev den nyvalgte paven: «Den store risiko i verden av idag, med dens mangslungne og utmattende konsumtilbud, er et individualistisk tungsinn. Det har sitt opphav i det selvtilfredse, men griske hjerte; i en sykelig jakt på overfladiske nytelser; i en avskåret samvittighet.» (EG, 2).

Utrettelig kaller paven oss tilbake til fellesskap. Han byr oss ta oppgjør med vår sløvhet for å la Jesu Ånd forvandle våre liv; til å søke den nærende glede vi kun finner ved å glemme oss selv; til å deprivatisere vår samvittighet for at den skal opplyses av Herrens bud, formidlet gjennom Kirken. Igjen og igjen peker han på brorskapet som eneste mulige grunnlag for et menneskelig samfunn. Brorskap forutsetter at vi gjenkjenner oss selv som barn av vår Far i himmelen, som elsker oss, kaller oss og fornyer våre liv.

La oss, i takknemlighet for Den hellige fars tjeneste gjennom ti år, kaste av oss alt selvsentrert tungsinn for å lære å kjenne Evangeliets Glede som vår egen. 

Trondheim 13. mars 2023

+Erik Varden

Biskop av Trondheim

HILSER: Erik Varden, biskop av Trondheim stift. Foto: Oliver Neale

Tenn et lys og be for pave Frans

Den digitale synoden oppfordrer deg til å markere 10-årsjubileet for pave Frans’ pontifikat ved å tenne et lys for ham. 

Mandag 13. mars, feirer pave Frans 10 år som pave. For å markere denne milepælen på en «viral» måte, har Den digitale synoden lansert et eget nettkart, der de troende over hele verden kan tenne digitale lys for paven når de ber for ham.  

BA VED MARIAALTERET: Bare timer etter at han ble valgt til pave, tilbrakte pave
Frans en halvtime i bønn ved Mariaalteret i basilikaen Santa Maria Maggiore, som er en av
Romas patriarkalkirker. Den rommer Maria-ikonet «Salus populi romani» («Beskytter av det romerske folk»).
 Foto: NTB / Reuters / Osservatore Romano

 

Les mer om pave Frans’ første dager