Florian Pletscher og Ivan Banovic innsatt som lektorer

Søndag den 22. januar ble Florian Pletscher og Ivan Banovic innsatt som lektorer i St Olavs Domkirke av Biskop Erik

Med ord fra Kirkens rituale, formante biskopen dem slik:
 
‘Som lesere og bærere av Guds Ord, vil dere bistå i Kirkens oppdrag: Å forkynne evangeliet til jordens ende. Mens dere gjør Guds Ord hørbart for andre, skal dere selv ta imot det i lydhørhet overfor Den hellige Ånd. Ha Ordet alltid i tankene, slik at dere daglig styrkes i kjærlighet til Skriften. Måtte alt dere sier og gjør vitne for verden om vår Frelser, Jesus Kristus.’ 
 
Ivan Banovic ble født i 1986 i Serbia. Florian Pletscher ble født i 1992 i Tyskland. De har begge vært volontører ved klosteret på Tautra, og er for tiden fulltids engasjert i norskopplæring mens de bidrar med frivillig arbeid for vårt Stift.