Om munker og mennesker

Biskop Varden med ny bok:

RO I UROEN: Biskop Erik Varden kommer med ny bok på Bloomsbury Publishing. — Han har skrevet boken overbevist om at St. Benedikts regel og den cistercianske måten å leve på kan hjelpe alle mennesker, sier forlagsredaktør Robin Baird-Smith. Foto: Petter T. Stocke-Nicolaisen

Biskop Erik Vardens nye bok er motgiften mot angst og en turbulent verden.

Tekst: Linda Therese Utstøl

Onsdag 26. januar møtes biskop Erik Varden og Sarah Coakley for å snakke om hans nye bok «Entering the Twofold Mystery». Coakley er teolog, religionsfilosof og anglikansk prest, og inntil nylig var hun professor ved Cambridge. Samtalen kan ses over internett ved å registrere seg her: Entering the Twofold Mystery. 

Ifølge forlaget hjelper biskop Varden leseren til å forstå en turbulent og usikker samtid. I «Entering the Twofold Mystery» forklarer han hva vi alle kan lære av det monastiske livet. Mange er tiltrukket av denne radikalt annerledes måten å leve på, en livsstil og tankegang som legger vekt på integritet, fred, askese, gjestfrihet og det kontemplative.    

Folk ser til klostrene

Robin Baird-Smith, som er Vardens engelske utgiver hos Bloomsbury, sier til katolsk.no at det som overrasket han mest i arbeidet med boken, var at ordenslivet ikke bare er til for munker og nonner.  

— Som aldri før har folk sett til klostre som forbildet på stabilitet og indre fred. Den vestlige verden er infisert av eksistensiell angst som følge av et polarisert politisk landskap, som truer demokratier. Usikkerheten og isolasjonen som følge av Covid-19 har ført til økt bruk av antidepressiva, og woke-ideologien gjør at vi mister historien og tradisjonene våre av syne. Den liberale drømmen om fremskritt blir vanskeligere og vanskeligere å selge inn når antisemittisme, homofobi, islamofobi og fremmedfrykt øker.  

Biskop Varden har skrevet en bok som tar problemene til mennesker i den moderne verden på alvor.

Han har skrevet boken overbevist om at St. Benedikts regel og den cistercianske måten å leve på, både praktisk og åndelig, kan hjelpe alle mennesker med å finne sitt spirituelle og moralske kompass, ikke bare munker, forteller Robin Baird-Smith.  

I St. Benedikts regel oppfordres munken til å lytte. Finne en stabilitet ved å arbeide, be, organisere hverdagen og samtidig være gjestfri og imøtekommen. Klostrene kan også fungere som en modell for hvordan respektere det økologiske mangfoldet. Biskop Erik Vardens bok beskriver hvordan kirkeårets rytme og det kontemplative livet kan inspirere alle til å leve et bedre liv. 

FORBILDE: Munkens liv kan hjelpe alle mennesker å finne et praktisk og åndelig kompass. Bilde: Bloomsbury Publishing 9781472979476.jpg